Zapraszamy młodych artystów do tworzenia sztuki ponad wszelkimi podziałami!

Konkursy » KONKURSY 2021/2022 » Zapraszamy młodych artystów do tworzenia sztuki ponad wszelkimi podziałami!

2021-10-08

52 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny to prestiżowy projekt o międzynarodowym zasięgu, łączy dzieci z całego świata, wspierając nieschematyczne postawy twórcze.

Celem Konkursu jest budowanie pełnego zrozumienia pomiędzy dziećmi z całego świata oraz umożliwienie im, poprzez uczestnictwo w Konkursie i wystawę zgromadzonych prac, pogłębiania komunikacji w sposób wykraczający poza ograniczenia rasowe, językowe oraz kulturowe. Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez poznanie sztuki rówieśników z innych krajów, młodzież (oraz dorośli) uświadomią sobie, że znacznie więcej ich łączy niż różni.

ZASADY KONKURSU
Pracą konkursową jest samodzielnie opracowana praca o tematyce dowolnej. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim.
Prace konkursowe powinny zostać wykonane odręcznie na papierze o wymiarach nie przekraczających 54x38cm, w pionie lub poziomie. Nie będą przyjmowane fotografie, kserokopie, wydruki i prace trójwymiarowe na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki typu: kulki papierowe, makaron, łańcuszek itp. Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem. Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, dającą efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.). Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki. Ocenie nie będą podlegać prace przypominające znane dzieła lub zawierające znaki, symbole i postacie objęte ochroną prawną.
Prace konkursowe powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi wcześniej dziełami Uczestników.

Złożenie zgłoszenia do Konkursu stanowi przystąpienie do Konkursu i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu oraz akceptacją faktu, że werdykt jury powołanego przez Organizatora jest ostateczny.

Prace wraz z podpisanym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć nie później niż do 2 listopada 2021 do p. Ewy Żydek

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło