Dokumenty

Statut Szkoły

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja 2023/2024: OWUPostanowienia dodatkowe

Jak zgłaszać szkodę w PZU? - ulotka informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna pielęgniarka

 

Przedmiotowe zasady oceniania:

PZO Biologia aktualizacja 2023

PZO Chemia 2021

PZO Edukacja wczesnoszkolna 2021

PZO Fizyka 2021

PZO Geografia 2021

PZO Historia 2021

PZO Informatyka 2021

PZO Język angielski aktualizacja 2023

PZO Język polski aktualizacja 2022

PZO Język niemiecki aktualizacja 2023

PZO Matematyka 2021

PZO Muzyka aktualizacja 2022

PZO Plastyka 2021

PZO Przyroda aktualizacja 2023

PZO Religia katolicka aktualizacja 2022

PZO Religia ewangelicko-augsburska 2021

PZO Rytmika 2021

PZO Technika 2021

PZO Wiedza o społeczeństwie 2021

PZO Wychowanie fizyczne aktualizacja 2022

PZO Edukacja dla bezpieczeństwa aktualizacja 2022

 

 

Standardy Ochrony Małoletnich NOWOŚĆ

Regulaminu zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

Procedury prowadzenia elektronicznych dzienników lekcyjnych aktualizacja 2022

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli podczas przerw aktualizacja 2023

Regulamin wycieczek szkolnych aktualizacja 2024

Zasady organizacji wyjazdu na Zieloną Szkołę

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin korzystania z biblioteki

Procedura określająca szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnychAneks nr 1

Regulamin rekrutacji

Regulamin funkcjonowania systemu obsługi świetlicy pn. „Neonki”

 

 

Procedura przeprowadzania badań kompetencji językowych dla uczniów klas IV-VIII

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III

Procedura przyznawania tytułu najlepszego absolwenta oraz REJowski orzeł

Regulamin konkursu na najlepszego sportowca i najlepszą sportową klasę

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu aktualizacja 2023

Program wychowawcz-profilaktyczny cz.1 cz.2

Regulamin Rady Rodziców, aneks 1aneks 2

Wzór druku zwolnienia ucznia

Zgoda na udział w dyskotece szkolnej

Zestaw programów nauczania i podręczników 2024/2025 NOWOŚĆ!!!

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło