Złote Myśli Uczniowskie

Dla uczniów » Złote Myśli Uczniowskie

Język polski

@ Nazwy przypadków wprowadzane w kl. 4 zawsze są skarbnicą humoru:)
Mamy zatem:

Miasownik                                       Piernik
Miernik                                            Buntownik
Pomocnik                                         Najemnik
Wyciągacz                                       Pisemnik
Bieżnik                                             Mrozik
Odjemnik                                         Rozdzielacz
Narządnik                                        Dodatnik

Rzędnik                                           Krzykacz


*Podaj  rzeczownik będący nazwą rzeki - odp.:Tatry, Seckfana
*Jak się nazywa osoba uprawiająca ogród? - odp.: uprawca
*Podaj nazwy 3 ludów podbitych przez konkwistadorów - odp: Araby, Asteki, Piczełeje.
*....zdrowie cenniejsze, niż złoto opiewa J. Kochanowski w swej... flaszce
* podaj stały związek frazeologiczny do określonego poniżej znaczenia: podporządkować sobie kogoś całkowicie, to - kierować kimś jak zombie, (uczynić kogoś wasalem)

 

Historia

@ To była wojna o lepszość kraju.
@ Wprowadzono nowe bronie, np. czągi.
@ Wtedy nastąpił wyścig w zbrojach (o wyścigu zbrojeń).
@ Wymień państwa należące do tzw. koalicji w okresie I wojny światowej - odp: Saturn, Jowisz....
@ Co to jest internowanie? odp: to ...korzystanie z Internetu....
@ ...dał nam przykład bo na party.....
@ Wytłumacz, dlaczego poddani nadali Bolesławowi Chrobremu taki właśnie przydomek? odp: ...bo miał wielgachne wąsiska...
@ Wymień cechy średniowiecznego rycerza - odp: ...był higieniczny...
@ Jak się nazywa rzemieślnik wykonujący naczynia z drewna? odp:rzeźnik...
@ Wyjaśnij termin "sukiennice". Odp: To kobieta, która jest siostrą zakonną i chodzi do szkoły w sukience....
@ Jak nazywał się wlk. mistrz krzyżacki spod Grunwaldu? odp: Buligen von Juligen...
@ Jakich informacji dostarcza nam dokument nadania virtuti militari? odp:Moja mama jest fajna....

@ wyjaśnij pojęcie "ziemianka" - to kobieta (dziewczyna) mieszkająca w ziemi,

@ objaśnij znaczenie terminu "koczowniczy tryb życia"- mieli słabe życie...
@ król,który stoczył z krzyżakami bitwę od Płowcami - Jagiełłko Kościuszko
@ na podst. tekstu źródłowego napisz, o kogo troszczyła się królowa Jadwiga - o ludzi nieszczęśliwych na uniwersytecie

@ podaj elementy męskiego stroju szlacheckiego:
-kapelusz,
-pas garnuszkowy
-sutanna
@ budynek, w którym przechowywano zboże to...sticklesz

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło