Samorząd Uczniowski

Dla uczniów » Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne działania Samorządu Uczniowskiego:
- Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
- w ramach Samorządu wybierany jest, spośród przedstawicieli uczniów klas IV-VIII Zarząd.

 

W roku szkolnym 2023/2024 Samorząd Uczniowski reprezentuje Prezydium wybrane w miesiącu październiku, w którego skład wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA – Sandra Kupczak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – Paulina Odrzywołek

SEKRETARZ – Paweł Puda

SEKRETARZ – Leon Sikora


Cele działalności Samorządu Szkolnego:
- aktywizowanie życia społecznego w szkole,
- kształtowanie zainteresowań uczniów,
- budowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
- praca nad ukształtowaniem gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację,
- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej,
- koordynowanie działań wolontariatu.


AKTUALNOŚCI:

28.11. odbędzie się dyskoteka dla uczniów klas IV-V (hala sportowa 4-6 lekcja.),

29.11. odbędzie się dyskoteka dla uczniów klas VI-VIII ( hala sportowa od 16.30 do 19.00).

Najbliższe zebranie Samorządu: 29.11. godz. 10.50 (4 lekcja).

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło