Samorząd Uczniowski

Dla uczniów » Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne działania Samorządu Uczniowskiego:
- Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
- w ramach Samorządu wybierany jest, spośród przedstawicieli uczniów klas IV-VIII Zarząd.

 

W roku szkolnym 2023/2024 Samorząd Uczniowski reprezentuje Prezydium wybrane w miesiącu październiku, w którego skład wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA – Sandra Kupczak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – Paulina Odrzywołek

SEKRETARZ – Paweł Puda

SEKRETARZ – Leon Sikora


Cele działalności Samorządu Szkolnego:
- aktywizowanie życia społecznego w szkole,
- kształtowanie zainteresowań uczniów,
- budowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
- praca nad ukształtowaniem gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację,
- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej,
- koordynowanie działań wolontariatu.


AKTUALNOŚCI:

W najbliższy piątek (17.05.) proponujemy "dzień bez plecaka". W praktyce oznacza to, że przynosimy wszystkie, przewidziane na ten dzień, podręczniki, ćwiczenia i zeszyty, ale przenoszone powinny być w inny sposób. Tu ważna jest pomysłowość. Nie mogą to być przedmioty, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa lub mogą kogoś obrażać. Jeśli są wątpliwości, to pytania kierujemy do P.Lacha. Najciekawsze, zdaniem nauczyciela na pierwszej lekcji, pomysły będą nagrodzone.

 

Od 20 do 24 maja będą zbierane nakrętki. Pozostawiamy je na parterze budynku A i B, a informację przekazujemy wychowawcy.

 

Od 20 do 29 maja będzie trwała zbiórka makulatury. Przynosimy ją do kontenera obok budynku A, a informację przekazujemy wychowawcy.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło