Świetlica

O szkole » Świetlica

  Świetlica jest czynna w godzinach: 7:15 do 16:45

   

  Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności:
  - uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III
  - dzieci obojga pracujących rodziców. 
  Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Kartę wraz z załączonym regulaminem, można pobrać w świetlicy szkolnej lub tutaj.

  Karta zgłoszenia 2022/2023

  Regulamin 2022/2023

  Świetlica szkolna zapewnia:

  • opiekę nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych;
  • warunki do nauki, zabawy i wypoczynku.

  Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego Planu Rozwoju Szkoły, rocznego planu pracy świetlicy i dziennego rozkładu zajęć. 

  Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do: 

  • przestrzegania regulaminu świetlicy;
  • dbałości o ład i porządek w świetlicy, poszanowania pomocy dydaktycznych i zabawek;
  • kulturalnego zachowania w świetlicy, a także podczas spożywania posiłków w stołówce;
  • przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

  W ramach pracy świetlicy odbywają się następujące zajęcia: 

  • zajęcia czytelnicze,
  • zajęcia ruchowe,
  • zajęcia logicznego myślenia,
  • zajęcia plastyczno- techniczne,
  • zajęcia figur gipsowych,
  • zajęcia bibułkarstwa i florystyki,
  • zajęcia komputerowe
  • zajęcia szachowe
  • zajęcia decoupage

  Tematyka zajęć świetlicowych

  • Bezpieczna droga do szkoły
  • Jesień tuż, tuż, barwy i dary jesieni
  • Dzień Nauczyciela
  • Prawa i obowiązki ucznia
  • Z ekologią na ty
  • Święto Odzyskania Niepodległości  - co to znaczy być patriotą
  • Znamy nasze prawa 
  • Mamo, tato nie pal
  • Znaczenie higieny w zachowaniach prozdrowotnych
  • Kiermasz świąteczny
  • Czas karnawału
  • Noworoczne postanowienia
  • Sporty zimowe 
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Walentynki
  • W oczekiwaniu na wiosnę
  • Święta Wielkanocne
  • Z tolerancją na Ty
  • Umiemy udzielać I pomoc przedmedyczną - spotkanie z pielęgniarkami
  • Sport i zdrowie - kontynuacja

  Organ prowadzący:

   logo Towarzystwo szkolne

  Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

   A. Frycza Modrzewskiego 12

  43-300 Bielsko-Biała

  www.towarzystwo.rejbb.pl

  Adres

  Szkoła Podstawowa nr 2

  Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

  Plac Marcina Lutra 7

  43-300 Bielsko-Biała

  Tel./Fax: 33 812 44 96

  E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

   

  IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

  Godło