Świetlica

O szkole » Świetlica

  Świetlica jest czynna w godzinach: 7:10 do 16:45

   

  Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I etapu edukacyjnego, w tym w szczególności dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także dzieci z rodzin zastępczych.


  Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Kartę wraz z załączonym regulaminem, można pobrać w świetlicy szkolnej lub tutaj.

  Karta zgłoszenia 2023/2024

  Regulamin 2023/2024 (w tym prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy)

  Wyprawka świetlicowa 2023/2024

   

   

  Świetlica szkolna zapewnia:
  opiekę nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych;
  warunki do nauki, zabawy i wypoczynku.
  Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego Planu Pracy Szkoły, rocznego Planu Pracy Świetlicy i dziennego rozkładu zajęć. 


   
  Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do: 
  przestrzegania regulaminu świetlicy,
  dbania o ład i porządek w świetlicy,
  poszanowania pomocy dydaktycznych i zabawek,
  kulturalnego zachowania w świetlicy, a także podczas spożywania posiłków w stołówce,
  przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

   

  W ramach pracy świetlicy odbywają się następujące zajęcia: 
  zajęcia czytelnicze,
  pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,
  zajęcia ruchowe,
  zajęcia logicznego myślenia,
  zajęcia plastyczno- techniczne,
  zajęcia komputerowe,
  zajęcia origami,
  zajęcia relaksacyjne,
  zajęcia z wykorzystaniem pługopisów 3D,
  Koło Prac Ręcznych,
  Koło Młodego Odkrywcy,
  Popołudnie z bajką.

   

  Tematyka zajęć świetlicowych:
  Bezpieczna droga do szkoły,
  Poznajemy regulamin świetlicy,,
  Poznajemy się nawzajem,
  Jesień tuż, tuż, barwy i dary jesieni,
  Dzień Nauczyciela,
  Prawa i obowiązki ucznia,
  Uroczystość Wszystkich Świętych,
  Nasze pasje i zainteresowania,
  Dbamy o środowisko,
  Święto Odzyskania Niepodległości  - co to znaczy być patriotą,
  Andrzejki,
  Mikołajki,
  Jesteźmy przyjaźni i tolerancyjni,
  Tradycje Świąt Bożego Narodzenia,
  Karnawał,
  Noworoczne postanowienia,
  Pomagamy zwierzętom zimą,
  Sporty zimowe,
  Bezpieczne ferie,
  Dzień Babci i Dziadka,
  Walentynki,
  W oczekiwaniu na wiosnę,
  Szanujemy innych-agresji mówimy nie,
  Tradycje Świąt Wielkanocnych,
  Dzień Ziemi,
  Wiosenna promocja zdrowia,
  Święto Konstytucji 3-go Maja,
  Bielsko-Biała moje miasto,
  Polska w Unii Europejskiej,
  Dzień Matki,
  Dzień Dziecka,
  Czym jest przyjaźń i tolerancja,
  Dzień Dobrego Uczynku,
  Kim będę gdy dorosnę,
  Ulubiony bohater ksiazki,
  Bezpieczne wakacje.

  Organ prowadzący:

   logo Towarzystwo szkolne

  Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

   A. Frycza Modrzewskiego 12

  43-300 Bielsko-Biała

  www.towarzystwo.rejbb.pl

  Adres

  Szkoła Podstawowa nr 2

  Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

  Plac Marcina Lutra 7

  43-300 Bielsko-Biała

  Tel./Fax: 33 812 44 96

  E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

   

  IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

  Boisko: 603304499

  Godło