Rada Rodziców

Dla rodziców » Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w składzie:

 

Jakub Szostakowski - Przewodniczący PRR,

Agnieszka Zuwała-Cholewa - Zastępca Przewodniczącego PRR,

Barbara Giżycka - Skarbnik,

Krzysztof Wiewióra - Zastępca Skarbnika,

Wiesław Kędzior - Sekretarz.

 

Szanowni Rodzice, Dyrekcjo, Nauczyciele, Uczniowie i Sympatycy Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja.

Rada Rodziców jest organem, którego celem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, przy bieżącej współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.

Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Szanowni Państwo prosimy o wsparcie inicjatyw, które pozwolą na stałe polepszanie warunków nauki i spędzania czasu przez nasze dzieci w szkole i na jej terenie.

Za pierwsze darowizny już dziękujemy.

Prowadzimy również działania w celu pozyskania sponsorów instytucjonalnych.

Możemy jako Rada Rodziców również służyć swoim doradztwem, pomocą na wszelkich szczeblach działalności szkoły, pomagać w realizacji imprez, spotkań, festynów itp.

Jak powiedziała Pani Dyrektor Grażyna Lorek nie ma szkoły bez uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi technicznej. Wszyscy jesteśmy bardzo istotni, wszyscy tworzymy jedną społeczność.

Wsłuchując się w potrzeby naszej szkoły, położyliśmy i przez cały 2 letni okres działalności obecnej Rady Rodziców będziemy kładli nacisk na modernizację i unowocześnienie naszej placówki.  To priorytet Dyrekcji i nasz. Będziemy starali się wspierać Dyrekcję szkoły w tych działaniach. To jest plan wieloletni, tego jesteśmy świadomi, ale abyśmy za kilka lat mieli szkołę piękną, nowoczesną z atrakcyjnym boiskiem i bogatszą ofertą edukacyjną to już dziś trzeba prowadzić intensywne działania i zabiegi.

Chcemy, aby dzieci chętnie przychodziły i spędzały miło czas w szkole, i aby kojarzyła się im nie tylko z nauką i obowiązkami, ale również z czasem zabaw, zawodów sportowych itp.

Mamy wspaniałą Szkołę - oddane Grono Pedagogiczne, zaangażowaną Dyrekcję. To co mamy, musimy wspierać i rozwijać.

W celu wsparcia naszej działalności i pomocy finansowej dla szkoły prosimy o darowizny, mniejsze lub większe, przekazywane na nasze konto. Decyzję o kierunkach przeznaczania zebranych środków będzie podejmowała Rada Rodziców czyli przedstawiciele klas.

ZMIANA KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

DANE KONTA BANKOWEGO:

Bank MBank

Rada Rodziców przy SP2 TS

NR KONTA : 48 1140 2004 0000 3802 7592 2494

 

Wszelkie sprawy, jakie macie Państwo do przekazania, pomysły, uwagi i tematy dotyczące szkoły, dane sponsorów, firmy i instytucje do których możemy skierować swoje prośby o darowizny prosimy przesyłać za pośrednictwem mobi dziennika.

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

SKARBNIK RADY RODZICÓW
P. BARBARA GIŻYCKA
Tel. 518 457 622
Dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca,
w godzinach od 8:00 do 10:00
Przy wpłatach na konto bankowe Rady Rodziców prosimy
o podanie danych osobowych dziecka,oraz klasy.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło