O szkole

Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja to nieodpłatna placówka publiczna prowadzona przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja w Bielsku-Białej. Powstała 1 września 2001 roku, a więc niedawno uroczyście obchodziła Jubileusz 15-lecia.

 

Od 2017 roku szkoła mieści się w dwóch sąsiadujących budynkach. W budynku A na Placu Lutra 7 uczą się młodsi uczniowie – oddział przedszkolny oraz klasy 1-3, tam też mieści się biblioteka, świetlica, gabinety dyrekcji oraz sekretariat. Na Placu Lutra 8, czyli w budynku B, prowadzone są lekcje dla klas starszych. W budynku B mieszczą się też specjalistyczne pracownie, m.in. chemiczna czy przyrodnicza.

 

Ponieważ lekcje prowadzone są w dwóch budynkach, wszyscy uczniowie mogą rozpoczynać swoje zajęcia o godzinie 8.00, czyli w „Dwójce” została zniesiona zmianowość lekcji.

 

***

 

Nasi uczniowie mówią, że miła i otwarta atmosfera w „Dwójce” sprzyja nauce. Podkreślają, że w naszej szkole można uczyć się w ciekawy i niebanalny sposób, nie tylko na lekcjach, ale także dodatkowych zajęciach, które pomagają im rozwijać swoje talenty i pogłębiać zainteresowania, dowiadywać się więcej i więcej o otaczającym świecie.

 

„Dwójka” stawia na kreatywność uczniów, stwarza warunki, by zdobywali wiedzę w różnorodny sposób, ale przede wszystkim rozbudza ich ciekawość.

 

W naszej szkole każdy uczeń może odkryć, co mu w duszy gra – czy jest to bardziej piłka nożna, teatr czy muzyka. Organizujemy wiele ciekawych zajęć dodatkowych: plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, turystyczne, koła przedmiotowe, zajęcia z robotyki.

 

 

Dwójka” uczy życia w społeczeństwie, postaw obywatelskich, odpowiedzialności, wspólnego działania. Uczniowie mają okazję do dyskutowania czy wystąpień publicznych, ćwiczą logiczne myślenie, pamięć, kreatywność.

 

Nauczyciele towarzyszą uczniom w tej drodze, są świadkami ich dorastania i dojrzewania. Ich rola polega nie tylko na uczeniu danego przedmiotu, ale każdy z nauczycieli wychowuje do życia – bywa powiernikiem, przewodnikiem, mediatorem, motywatorem. Uczniowie w „Dwójce” utrwalają i stosują zasady kultury i szacunku wobec drugiego człowieka, uczą się pracowitości i wytrwałości.

 

Nasi uczniowie biorą udział w licznych przeglądach i konkursach, nierzadko osiągając sukcesy na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy nawet międzynarodowym. Nasi absolwenci dostają się do najlepszych szkół w Bielsku-Białej.

 

***

 

Szkoła Podstawowa nr 2 jest położona w centrum miasta, co stwarza możliwość współpracy z licznymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Nasi uczniowie dobrze znają Teatr Lalek Banialuka, Zamek Sułkowskich, Kubiszówkę, BWA czy BCK.

 

 

Szkoła zapewnia:

 •         zdobycie rzetelnej wiedzy i przygotowanie do dalszego kształcenia,

 •         korzystne warunki do wszestronnego rozwoju dziecka,

 •          możliwość rozwijania zdolności twórczych.

Szkoła posiada:

 •          2 pracownie komputerowe,

 •          sale z tablicami interaktywnymi,

 •          sale z projektorami,

 •          pracownię z tabletami,

 •          pracownię z notebookami dla najmłodszych,

 •          pracownię chemiczną,

 •          bibliotekę z czytelnią interaktywną,

 •          3 sale gimnastyczne oraz salę do gimnastyki korekcyjnej,

 •          boisko szkolne,

 •          plac zabaw dla najmłodszych,

 •          3 sale świetlicowe,

 •          aulę konferencyjno-widowiskową,

 •          zdrowy sklepik szkolny,

 •          monitoring.

Szkoła oferuje:

 •          opiekę świetlicową,

 •          zajęcia z rytmiki w klasach 1-3,

 •          zajęcia na basenie,

 •          zajęcia ogólnorozwojowe z elementami squasha,

 •          zajęcia z logopedą,

 •          wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego,

 •          opiekę medyczną,

 •          obiady w szkolnej stołówce.

Szkoła uczestniczy w:

 •          ogólnopolskich programach prozdrowotnych: Owoce i warzywa w szkole, Mleko z klasą,

 •          ministerialnym programie: Książki naszych marzeń,

 •          szkolnym programie sportowym: Sport i zdrowie.

Zajęcia dodatkowe:

 •          zajęcia artystyczne – teatralne, wokalne, taneczne, plastyczne,

 •          spotkania w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań: polonistycznym, matematycznym, języka angielskiego, przyrodniczym, historycznym, ekologicznym, komputerowym, biblijnym i innych,

 •          zajęcia z robotyki dla uczniów klas młodszych (LEGO WeDo) oraz starszych (LEGO Mindstorms ev3),

 •          gry zespołowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka,

 •          wycieczki ze Szkolnym Kołem Turystycznym,

 •          zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 •          gimnastyka korekcyjna,

 •          spotkania Drużyny Harcerskiej „HALNY”.

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło