Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2021

Aktualności » ARCHIWUM 2020/2021 » Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2021

2021-07-05

Pomimo trwających epidemicznych trudności i przeszkód, nasi uczniowie  i w tym roku wspierani przez wychowawców, nauczycieli, Dyrekcję i oczywiście swoich rodziców osiągnęli bardzo dobre wyniki z Egzaminu Ósmoklasisty.

 

Tegoroczny Egzamin Ósmoklasisty był bardzo oczekiwanym wydarzeniem szkolnym. Odbył się z jednomiesięcznym opóźnieniem i przeprowadzono go w wyjątkowych warunkach sanitarnych spowodowanych sytuacją epidemiologiczną.
Pomimo tych trudności nasi, dziś, już absolwenci, spisali się na medal.

Z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego rozwiązali arkusze egzaminacyjne na wysokim poziomie. Jako szkoła otrzymaliśmy kolejno:
JP – 66%
M – 60%
JA – 78%

 

Wyniki te uplasowały nas w skali staninowej w staninie 7 z 9, czyli w przedziale wyników „wysokich”. Z każdego z przedmiotów wynik naszej szkoły jest wyższy od średniej krajowej.

 

Wyniki na tle kraju, województwa śląskiego, miasta Bielsko-Biała wyglądają następująco:

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło