Światowy Dzień Wody z PAH

Aktualności » ARCHIWUM 2020/2021 » Światowy Dzień Wody z PAH

2021-05-04

22 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody, który w Tym roku przebiegał pod hasłem: ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY”. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji razem z Polską Akcją Humanitarną (PAH). 

 

Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. ustanowiło Światowy Dzień Wody. Obchodzony corocznie w celu podniesienia świadomości tego jak ogromną rolę w życiu człowieka i całej planety odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Nasza szkoła przystąpiła do obchodów tego święta z Polską Akcją Humanitarną. Najważniejszym celem było zaangażowanie jak największej liczby osób w temacie dostępu do wody jako globalnego wyzwania. Akcja nie koncentruje się na ekologicznym czy typowo biologicznym aspekcie wody. Priorytetem było zwrócenie uwagi na globalny aspekt tego tematu i ukazanie sieci powiązań, których jesteśmy częścią jako konsumenci. Za pośrednictwem platformy Teams uczniowie otrzymywali informacje na temat wody z materiałów przygotowanych przez PAH, a także z wykorzystaniem aplikacji Kahoot przeprowadziliśmy atrakcyjne gry w temacie wody i jej zasobów. 

 

W czasie zajęć online uczniowie dopowiadali na pytania „Do czego potrzebujemy wody? Czy można żyć bez wody? Czy zwierzęta i rośliny potrzebują wody? Dowiedzieli się, że nie wszyscy na świecie mają zapewniony dostęp do wody, że zależy to od wielu czynników, przyrodniczych, ale nie tylko.

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło