Stołówka

Dla uczniów » Stołówka

W związku ze skierowaniem wszystkich uczniów klas 1-8 na naukę zdalną od 07.12. do 22.12. informuję, że nieobecności na obiadach za te dni będą automatycznie zapisane i nie trzeba tych nieobecności zgłaszać indywidualnie. Wpłaty proszę dokonać jedynie za wykorzystane dotąd obiady.


Wszystkie obiady 1-6 grudnia: 4 x 11 zł = 44 zł
Wszystkie obiady 1-22 grudnia: 16 x 11 zł = 176 zł

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O OBIADACH

Informujemy że obiady dla dzieci w całości przygotowywane są na miejscu w stołówce szkolnej.

Cena obiadu abonamentowego w roku szkolnym 2021/22 wynosi 11,00zł. Obiady abonamentowe płatne są z góry za dany miesiąc, przelewem lub gotówką, nie później niż do 10-go danego miesiąca. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkował zaprzestaniem wydawania obiadów dla dziecka.

Istnieje możliwość wykupienia obiadów na poszczególne dni lub jednorazowo po wcześniejszym powiadomieniu (telefonicznym, sms lub e-mail) najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia. Cena takiego obiadu wynosi 12,00zł. Istnieje również możliwość zakupu obiadu bezpośrednio w stołówce, jednak nie możemy zagwarantować dostępności obiadów dla wszystkich chętnych.

Decyzje z MOPS-u będą przyjmowane od 02.09.2021r. w stołówce szkolnej .

Planowany termin rozpoczęcia wydawania obiadów – 02.09.2021r.

Zgłaszanie nieobecności dziecka (telefonicznym, sms lub e-mail) najpóźniej do godz. 9:00 pod nr telefonu 731 107 838 lub e-mail: stolowkadwojka@gmail.com Szkoła nie pośredniczy w zgłaszaniu nieobecności dziecka na obiadach.                         

Zapraszamy

 

Nr konta do wpłat: 75 1050 1070 1000 0022 1183 2338

„Tomasz Zdebel Gastronomia”

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły.

                                                                              

NazwaRozmiarData
icoKarta_zgloszeniowa_stolowka_SP2TS_2021.pdf222.66 KB2021-08-30 14:14

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło