Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów

Konkursy » KONKURSY 2021/2022 » Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów

2021-11-15

Miło nam po raz kolejny zaprosić uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Juniorów. Olimpiada skierowana jest do uczniów klas 7 i 8. Jest ona organizowana przez Wyższą Szkołę Języków obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Konkurs składa się z kilku etapów oraz części. Pierwszy etap rozpoczyna się już 19.11.2021 o godzinie 10:00 testem pisemnym, papierowym i trwa 45 minut. Zainteresowanych odsyłamy na stronę Olimpiady: https://ojaj.wsjo.pl/. Tam znajduje się regulamin, terminarz, przykładowe testy, itp.

 

Olimpiada jest wpisana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu objętego egzaminem 8-klasisty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami laureaci oraz finaliści Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów uzyskują takie same uprawnienia. Zwolnieni są z egzaminu ósmoklasisty z części językowej dot. języka angielskiego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku. Ponadto finaliści i laureaci tych olimpiad przyjmowani są w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe – nie później niż dwa lata przed terminem ich przeprowadzenia. Ponadto udział w Olimpiadzie jest wpisywany na świadectwie szkolnym. Prosimy także brać pod uwagę zasady rekrutacji do szkół określone w statutach tych szkół.

 

Osoby chętne prosimy o skontaktowanie się z nauczycielem języka angielskiego, Tomaszem Skotnickim, przez mobidziennik. Zapisy przyjmowane są do środy 17.11.2021.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło