Ogólnopolskie badanie umiejętności uczniów klas III - OPERON 2014

Aktualności » ARCHIWUM 2013/2014 » Ogólnopolskie badanie umiejętności uczniów klas III - OPERON 2014

2014-04-10

Sprawdzian umiejętności klas trzecich odbył się 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00. Test składał się z dwóch części – polonistycznej i matematycznej. 
Celem sprawdzianu było uzyskanie informacji opanowania umiejętności uczniów, którzy kończą I etap kształcenia. Sprawdzian przybrał taką samą formę jak test szóstoklasisty i składał się z identycznych bloków zadań. Sprawdzały one poziom umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Maksymalna liczba punktów, jaką uczeń mógł osiągnąć za sprawdzian z języka polskiego i matematyki wyniosła po 20 punktów.

Najlepiej Trzecioteścik napisał uczeń klasy 3a - Szafran Tymoteusz. Otrzymał 20 punktów za każdy test.

Najlepszy wynik uzyskała klasa 3c – średnia punktów – 34, następnie klasa 3b – średnia punktów – 31, i klasa 3a – średnia punktów – 28.

UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZYMI WYNIKAMI

Klasa 3a
Szafran Tymoteusz (40 punktów)
Balcer Franciszek (39 punktów)
Szopa Jan (39 punktów)
Maciak Tomasz (38 punktów)
Kawalec Zuzanna (37 punktów)
Szarek Szymon (37 punktów)
Zamłyński Igor (36 punktów)

Klasa 3b
Kolber Igor (39 punktów)
Gębala Martyna (38 punktów)
Kawa Andrzej (38 punktów)
Liszka Jakub (36 punktów)
Rubiłko Anna (36 punktów)

Klasa 3c
Cygoń Zuzanna (39 punktów)
Toczek Jacob (39 punktów)
Wajda Filip (39 punktów)
Łęgowska Iga (37 punktów)
Olszewska Anna (37 punktów)
Ślęczka Marta (37 punktów)
Wielicka Natasza (36 punktów)

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło