Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Polski

Konkursy » KONKURSY 2021/2022 » Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Polski

2021-12-21

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z Bielska-Białej i powiatu bielskiego do udziału w konkursie „Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Polski”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych. Jego celem jest popularyzacja nauk przyrodniczych, wiedzy o ochronie przyrody, ochronie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie świadomości ekologicznej i wrażliwości na otaczający świat przyrody wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Konkurs jest 2-etapowy i zostanie przeprowadziny w dwóch kategoriach wiekowych:
„Młodszy przyrodnik” – klasy 5 i 6 szkół podstawowych
„Starszy przyrodnik” – klasy 7 i 8 szkół podstawowych

 

W konkursie sprawdzana będzie wiedza z zakresu:
 form ochrony przyrody w Polsce,
 Parków Narodowych w Polsce oraz procesów mających wpływ na ukształtowanie ich powierzchni,
 Parków Krajobrazowych województwa śląskiego,
 obiektów znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce.
 zagrożeń różnorodności biologicznej
oraz z literatury dodatkowej wskazanej w regulaminie.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest etap szkolny, w wyniku którego wyłonieni zostaną reprezentanci danej szkoły. Odbędzie się on w terminie 29.03.2022 r. Warunkiem zakwalifikowania się do drugiego etapu jest uzyskanie minimum 85% punktów. Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej w terminie 22.04.2022 r.


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu znajdują się w regulaminie Konkursu.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora Konkursu lub drogą mailową na adres: sekretariat@sp2bielsko.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu. Termin zgłoszeń upływa w dniu 04.03.2022 r.
Na wszystkich uczestników drugiego etapu konkursu czekają dyplomy, natomiast dla uczniów, którzy uzyskają I, II i III miejsce nagrody rzeczowe.


Zachęcamy do udziału!

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło