Mieszkam w Beskidach

Konkursy » ARCHIWUM KONKURSÓW » KONKURSY 2021/2022 » Mieszkam w Beskidach

2021-11-03

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w XXIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”.

 

Celem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac.


Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej rozumianym terminem Beskidy. Organizatorzy nie narzucają, jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego /tzw.„malowanie słowem”/ oraz muzycznego.
Rodzaje technik dotychczas stosowanych w konkursie; rysunek, szkic, akwarela, korzenioplastyka, rzeźba, makieta, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, filmy video, kolaż, poezja, relacje z wycieczek, opowiadania itd. itp.


Jedynymi wymogami ze strony organizatorów jest fakt, że prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu oraz nie mogą brać udziału w innych konkursach !!

Opis pracy winien być czytelny i trwale przymocowany do pracy, sporządzony wg. wzoru.
Imię Nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, placówka/miejscowość, Imię Nazwisko opiekuna
Opisane prace można składać u p. Ewy Żydek do 28.01.2022

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu z zachowaniem przepisów RODO

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło