EKO- Ambasadorzy

Programy i Akcje » EKO- Ambasadorzy

W styczniu 2022 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu Eko-Ambasadorzy. Jego organizatorem jest firma PreZero, współpracująca z Urzędem Miasta. Celem tego projektu jest wyposażenie uczniów w rzetelną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania środowiska przyrodniczego, rozwijanie zainteresowań ekologią oraz motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach projektu, od stycznia do grudnia 2022 r. przeprowadzono następujące działania.


1. Światowy Dzień Wody.
W marcu, w ramach obchodów Dnia Wody, podjęliśmy współpracę z Polską Akcją Humanitarną PAH. Wychowawcy klas 4-8, na podstawie scenariuszy, filmów i prezentacji przygotowanych przez tę organizację, przeprowadzili zajęcia na których dzieci dowiadywały się o wielkim znaczeniu wody i uczyły się racjonalnie z niej korzystać. Na zajęciach koła biologicznego, geograficznego a także podczas indywidualnej pracy w domu, uczniowie wykonali lapbooki i komiksy, których hasło przewodnie brzmiało: „Woda to nasz skarb”. Na korytarzu wykonana została gazetka okolicznościowa o wodzie oraz zaprezentowane zostały najciekawsze lapbooki i komiksy wykonane przez naszych uczniów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem.

 

2. Międzynarodowy Dzień Ziemi.
W kwietniu świętowaliśmy Dzień Ziemi.
Wychowawcy klas 4-8 przeprowadzili lekcje dotyczące naszej planety, jej najciekawszych pod względem przyrodniczym miejsc. Dzieci dowiadywały się, w jaki sposób każdy może zadbać o środowisko. Natomiast na zajęciach kół przyrodniczych młodzież monitorowała stan środowiska wykorzystując skale porostowe, a także zbierała śmieci pozostawione na terenie szkoły, dając w ten sposób dobry przykład innym. W ramach obchodów Dnia Ziemi przeprowadzony został rejonowy Konkurs Ochrona Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego Polski.
3. Kodeks Przyrodnika Celem tych działań było nauczenie dzieci, jak powinno się postępować w przypadku znalezienia młodych zwierząt: piskląt i podlotów ptaków czy też młodych saren, zajęcy. Hasło towarzyszące tym lekcjom to: „Pomagamy, nie szkodzimy”. Dzieci dowiadywały się, kiedy i w jaki sposób można pomóc zwierzętom, a także kiedy należy je zostawić w spokoju i nie ingerować w ich życie. Dodatkowo, na szkolnym korytarzu została wykonana gazetka, umożliwiająca uczniom utrwalenie tych wiadomości.


4. Ekologiczne wakacje
W czerwcu, tematyka projektu skupiała się na promowaniu proekologicznych postaw . Poprzez zabawę, rozwiązując zagadki, rebusy i quizy, dzieci poznawały proste sposoby na ekologiczne wakacje. O tym, że nie jest to trudne przypominał wszystkim plakat „5 sposobów na ekologiczne wakacje”, który otrzymaliśmy od firmy PreZero.


5. Akcja Sprzątanie Świata
We wrześniu uczniowie wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata, pamiętając o przewodnim haśle: „Wszystkie śmieci nasze są”. W tym roku, nacisk był położony na wiedzę z zakresu segregacji śmieci i na promowanie zmniejszenia produkcji odpadów. Podczas zajęć z wychowawcami oraz na lekcjach biologii i geografii, uczniowie omawiali zasady segregowania odpadów oraz korzyści wynikające z prawidłowego ich sortowania. Dyskutowali również nad zależnością między własnymi wyborami dokonywanymi w sklepie a ilością produkowanych odpadów.
Druga część akcji miała charakter praktyczny. Chętni uczniowie, zaopatrzeni w worki i rękawiczki, po krótkim szkoleniu BHP, posprzątali najbliższe okolice szkoły.

 

6. Światowy Dzień Drzewa
Uczciliśmy to święto wędrując po beskidzkich lasach na szkolnym rajdzie. Uczniowie chętnie dzielili się wiedzą na temat znaczenia drzew i tworzonych przez nie lasów. Niektórzy bezbłędnie rozpoznawali napotkane gatunków drzew i krzewów. A po powrocie do szkoły, wykonywali lapbooki o drzewach liściastych i iglastych naszych lasów. Najpiękniejsze prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej.

 

7. Pomoc zwierzętom w zimie
W klasach 4-6 odbyły się zajęcia dotyczące pomocy zwierzętom podczas zimy. Tu działania skupiły się na prawidłowym dokarmianiu ptaków. Uczniowie dowiedzieli się, czym można karmić ptaki, a jakiego pokarmu nie wolno im dawać. Poznawali także różnorodne gatunki ptaków odwiedzających karmniki.
Po zajęciach ochotnicy wykonali plakaty przedstawiające zasady pomocy zwierzętom w okresie zimy. Rysowali też ptaki, które odwiedzają ich domowe karmniki.

 

8. Eko-kalendarz
To było listopadowe wyzwanie dla uczniów z koła biologicznego. Na samodzielnie wykonanych kartach z kalendarza zamieszczone zostały święta o charakterze ekologicznym, np. Dzień Ziemi, Święto Morza, Dzień Parków Narodowych, Dzień Drzewa. Oprócz tych najbardziej znanych, znalazły się w naszym kalendarzu tez święta nietypowe, takie jak Dzień Kundelka, Dzień kota, czy Ptaków Wędrownych. Wystawę tych prac można było podziwiać na korytarzu szkolnym.

 

9. Eko-choinka i eko-ozdoby
Grudzień to czas, gdy wszyscy zaczynamy myśleć o nadchodzących świętach. W świetlicy szkolnej stanęła pachnąca, żywa choinka, przekazana przez firmę PreZero. Zadaniem dzieci było udekorowanie jej, samodzielnie zrobionymi ozdobami z materiałów, które będzie można w przyszłości poddać recyklingowi.

 

Nasza przygoda z projektem EKO-Ambasadorzy powoli dobiega końca. Jednak na pewno nie zaprzestaniemy naszych działań związanych z ochroną otaczającego nas środowiska. W nowym roku czekają naszych uczniów kolejne eko-zadania.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło