Dyrekcja szkoły:

Kontakt » Dyrekcja szkoły:

mgr Grażyna Lorek - Dyrektor

mgr Wojciech Czauderna - Wicedyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

mgr Magdalena Piekuś

inspektor@sp2bielsko.pl

 

Boisko: 603304499

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło