Stołówka

Dla uczniów » Stołówka

 

OBIADY CZERWIEC

PEŁNA STAWKA

16 x 11,00 zł = 176,00 zł

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O OBIADACH

 

Informujemy że obiady dla dzieci w całości przygotowywane są na miejscu w stołówce szkolnej. Stołówka prowadzona jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ oraz GIS, w związku z tym tylko osoby spożywające posiłki mogą przebywać na stołówce.

 

Rodzice i opiekunowie dzieci proszeni są o niewchodzenie na teren stołówki.
Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do tych wymogów.

 

Cena obiadu abonamentowego w roku szkolnym 2020/21 wynosi 10,00zł (od lutego 2021 11,00 zł) i w razie wzrostu kosztów związanych z przygotowywaniem obiadów może ulec zmianie. Obiady abonamentowe płatne są z góry za dany miesiąc, przelewem lub gotówką, nie później niż do 10-go danego miesiąca.

 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkował zaprzestaniem wydawania obiadów dla dziecka.

 

Istnieje możliwość wykupienia obiadów na poszczególne dni lub jednorazowo po wcześniejszym powiadomieniu (telefonicznym, sms lub e-mail). Cena takiego obiadu wynosi 11,00zł. Istnieje również możliwość zakupu obiadu bezpośrednio w stołówce pod warunkiem zgłoszenia tego przed wydawaniem obiadów.

 

Planowany termin rozpoczęcia wydawania obiadów – 02.09.2020r.

 

Zgłaszanie nieobecności dziecka (telefonicznym, sms lub e-mail) najpóźniej do godz. 9:00 pod nr telefonu 731 107 838 lub e-mail: stolowkadwojka@gmail.com Szkoła nie pośredniczy w zgłaszaniu nieobecności dziecka na obiadach.

                           

Zapraszamy

 

 

Nr konta do wpłat: 75 1050 1070 1000 0022 1183 2338

„Tomasz Zdebel Gastronomia”

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły.

NazwaRozmiarData
icoKarta_zgloszeniowa_20-21.pdf222.53 KB2020-08-26 07:32

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło